Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace autora 1
primární autor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Dvořáčková-Malá, Dana, 1972-
Note Biographic
Narozena 1972. Historička, zaměřuje se na výzkum dvorské kultury a panovnického dvora ve středověku a česko-říšské vztahy za vlády posledních Přemyslovců. Též básnířka, překladatelka z němčiny. Příležitostně recenzuje poezii.
See
Dvořáčková, Dana, 1972-
Malá, Dana, 1972-
Malá, Dana Dvořáčková-, 1972-
See Also
Malá, Dana, 1972-
Note General
Pod jménem Dana Dvořáčková-Malá publikuje historické práce, pod jménem Dana Malá publikuje básně.
Record number
mzk2007390321
Persistent link
Source of Verification

Dvory a rezidence ve středověku (uspořádala a redigovala D.Dvořáčková-Malá) ()
Dvořáčková-Malá, Dana a kol.: Ženy a děti ve dvorské společnosti. Praha: Historický ústav, 2015 (autoritní forma)
www(Historický ústav akademie věd České republiky), cit. 2. 6. 2017 (odkaz viz, profesní údaje, pole 368)
Historický ústav Akademie věd ČR - knihovna (biografické údaje)
Malá, Dana: Domy v řadě, 2014 (biografické údaje)
[Dana Dvořáčková-Malá - biogram] In: Tvar. Roč. 28, 2017, č. 11, s. 7 (odkaz viz též, charakteristika činnosti)
Display format