Portrait
Display Documents Help
vše 2
publikace autora 2
primární autor 2
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Pokluda, Jan
Note Biographic
PhDr. Ing., psycholog a psychologický poradce. Též lesní inženýr.
Affiliation
Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji, Společnost Podané ruce o.p.s.
Affiliation
Terapeutické centrum v Jmk Podaných rukou
Record number
mzk2016931364
Persistent link
Source of Verification

Slezáčková, Alena - Pokluda, Jan ... et al.: Zvídavost, zdroje štěstí a přání u žáků základních škol : výsledky obsahové analýzy výpovědí. In: Annales psychologici. Roč. 2(16), 2015, s. 5-24 ()
www(Ceteras Profi), cit. 26. 10. 2016 (biografické údaje)
www(Naše Psyché), cit. 26. 10. 2016 (biografické údaje)
Pokluda, Jan: O kouzlení a pilné práci – Kazuistika vycházející z přístupu na řešení orientované hypnózy. Psychoterapie, 2019, roč. 13, č. 1, s. 40-51. (titul PhDr.)
Display format