Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace autora 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Majrichová, Jana
Note Biographic
Advokátka, zabývá se korporátním právem, analýzou skutečného stavu nemovitostí a nemovitostní agendou, civilním a trestním řízením a zastupováním v občanskoprávních sporech. Ve volném čase se věnuje dobrovolné práci v Českém červeném kříži, jehož byla viceprezidentkou a nyní je členkou jeho výkonné rady.
Record number
xx0236894
Persistent link
Source of Verification

Jukl, Marek - Majrichová, Jana: Století s červeným křížem, 2019 (autoritní forma)
www(Váňa, Kapalín a partneři, advokátní kancelář), cit. 7. 6. 2019 (biografické údaje)
Display format