Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Vašák, Josef
Note Biographic
Ing., pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Record number
xx0231272
Persistent link
Source of Verification

Vašák, Josef ... [et al.]: Bezpečnost strojních zařízení - fyzická výkonnost člověka. Praha, 2009 (autoritní forma, profesní data)
Display format