Portrait
Display Documents Help
vše 10
publikace autora 10
primární autor 9
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Bartošová, Petra
Note Biographic
Mgr., publikace v oboru porodní asistence a ošetřovatelství (Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého, Olomouc).
Record number
xx0232636
Persistent link
Source of Verification

Bartošová, Petra: Co potřebujete do porodnice, Olomouc, [2012] (autoritní forma, titul, pracoviště)
Display format