Portrait
Display Documents Help
vše 24
publikace autora 24
primární autor 11
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
David, Jan
Note Biographic
MUDr., lékař, specializuje se na preventivní medicínu (Klinika dětí a dorostu, 3. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha; Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice v Motole, Praha).
Affiliation
Department of Children and Adolescents, Third Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Kralovske Vinohrady, Prague; Department of Paediatrics, Second Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Klinika dětí a dorostu, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Klinika dětí a dorostu, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
Affiliation
Klinika dětí a dorostu, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha; Klinika dětí a dorostu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice v Motole, Praha; Klinika dětí a dorostu, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
student 5. ročníku 3. LF UK v Praze
Record number
xx0224671
Persistent link
Source of Verification

David, Jan ... [et al.]: Postup u pacienta s podezřením na deficit 21-hydroxylázy zachyceného v novorozeneckém screeningu v ČR. Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa, 2017, roč. 20, č. 4, s. 206-210. (autoritní forma)
www(Česká lékařská komora), cit. 24. 5. 2018 (profesní data)
www(MUDr. Jan David - Předměty - Univerzita Karlova), cit. 24. 5. 2018 (další studium)
www(Česká lékařská komora), cit. 27. 3. 2020 (titul Ph.D., další pracoviště)
www(Informační systém Univerzity Karlovy), cit. 27. 3. 2020 (rok získání Ph.D.)
Display format