Portrait
Display Documents Help
vše 11
publikace autora 11
primární autor 4
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Juríčková, Veronika
Note Biographic
Mgr., publikace v oboru psychologie (Národní ústav duševního zdraví, Klecany).
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 1. LF UK, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví; 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Record number
xx0234694
Persistent link
Source of Verification

Juríčková, Veronika: Integrita a spiritualita – výsledky empirické studie u běžné populace a kontrastních souborů. Psychiatrie, 2017, roč. 21, č. 4, s. 169-174. (autoritní forma, pracoviště)
www(Národní ústav duševního zdraví), cit. 10. 4. 2019 (titul)
Display format