Portrait
Display Documents Help
vše 3
publikace autora 3
primární autor 2
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Dvořáková, Marie
Note Biographic
Bc., DiS., zdravotní sestra, též porodní asistentka (Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie, Lékařská fakulta MU a Masarykův onkologický ústav, Brno).
See
Kurečková, Marie
Affiliation
Klinika operační onkologie, Oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie Masarykova onkologického ústavu, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, Oddělení urologické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Record number
xx0248375
Persistent link
Source of Verification

Dvořáková, Marie: Ošetřovatelská péče o operační ránu po radikální vulvektomii per secundam - komentovaná kazuistika z pohledu nelékařských zdravotnických pracovníků. Onkologie, 2017, roč. 11, č. 5, s. 244-247. (autoritní forma)
www(Facebook), cit. 28. 5. 2020 (profesní data, dřívější jméno)
www(IS Masarykovy univerzity), cit. 28. 5. 2020 (studium)
Display format