Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Kolářová, Zdeňka
Note Biographic
Mgr., bohemistka, redaktorka časopisu Medical Tribune.
Affiliation
Psychiatrická společnost, ČLS JEP; Česká psychiatrická společnost z.s.
Record number
xx0229638
Persistent link
Source of Verification

Kolářová, Zdeňka: Další pokus. Nový návrh protikuřáckého zákona je opět v rukou poslanců. Medical tribune, 2016, roč. 12, č. 17, s. C4. (autoritní forma, pracoviště)
www(LinkedIn), cit. 21. 11. 2018 (profesní data)
Display format