Portrait
Display Documents Help
vše 3
publikace autora 3
primární autor 2
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Drnková, Barbora, 1984-
Note Biographic
Narozena 24. 12. 1984. MUDr., Ing, vysokoškolská pedagožka; lékařka - mikrobioložka, též zemědělská inženýrka v oblasti živočišné produkce, rovněž nutriční terapeutka (Oddělení klinické mikrobiologie, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha; Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Česká zemědělská univerzita v Praze).
Affiliation
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Česká zemědělská univerzita v Praze
Record number
osd20191058498
Persistent link
Source of Verification

Drnková, Barbora: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena pro zdravotnické obory, 2019 (autoritní forma, biografické údaje)
www(Univerzita Karlova), cit. 26. 11. 2019 (biografické údaje)
www(Detail.cz), cit. 21. 1. 2020 (přesné datum narození)
www(Facebook), cit. 21. 1. 2020 (profesní data)
Drnková, Barbora ... [et al.]: Oportunní patogen Sarcina ventriculi. Medicína pro praxi, 2016, roč. 13, č. 2, s. 64-67. ()
Display format