Portrait
Display Documents Help
vše 3
publikace autora 3
primární autor 2
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Kopečný, Petr, 1987-
Note Biographic
Narozen 1987. PhDr., speciální pedagog, práce o roli pracovníků v sociálních službách a o podpoře komunikačních dovedností osob s mentálním postižením.
Affiliation
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Record number
mub2013772923
Persistent link
Source of Verification

Kopečný, P.: Logopedická intervence v domovech pro osoby se zdravotním postižením. 2012 ()
www(Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta), cit. 25. 7. 2013 (autoritní forma, datum narození, profesní údaje)
Display format