Portrait
Display Documents Help
vše 6
publikace autora 6
primární autor 4
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Pešová, Zdeňka
Note Biographic
Bc., zdravotní sestra, vrchní sestra (Oddělení gynekologické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno).
Affiliation
Klinika operační onkologie, Oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie Masarykova onkologického ústavu, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, Masarykův onkologický ústav Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, MOÚ, Brno
Record number
xx0248365
Persistent link
Source of Verification

Pešová, Zdeňka ... [et al.]: Úskalí ošetřovatelské péče o pacientky s permanentním močovým katétrem po radikální onkogynekologické operaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Onkologie (Olomouc, Print), 2020, roč. 14, č. 2, s. 100-102. (autoritní forma)
www(IS Masarykovy univerzity), cit. 28. 5. 2020 (studium)
www(Masarykův onkologický ústav), cit. 28. 5. 2020 (profesní data)
Display format