Portrait
Display Documents Help
vše 8
publikace autora 8
primární autor 4
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Babinčák, Peter, 1977-
Note Biographic
Doc., Mgr., PhD. psycholog a vysokoškolský pedagog, zabývá se obory: psychologické dimenze kvality života, dobrovolnictví, psychologie náboženství (Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov).
Affiliation
Institut psychologie Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově
Affiliation
Inštitút psychológie FF PU v Prešove
Affiliation
Inštitút psychológie FF PU v Prešove, Slovenská republika
Affiliation
Inštitút psychológie, FF PU, Prešov
Affiliation
Inštitút psychológie, Prešovská univerzita, Prešov
Record number
xx0185991
Persistent link
Source of Verification

Babinčák, Peter: Reliabilita, faktorová štruktúra a konštruktová validita Hartrovej metodiky self-perception profile for children. Československá psychologie, 2012, roč. 56, č. 5, str. 448-462. (pracoviště)
SKK SR, cit. 5. 6. 2014 (autoritní forma)
Babinčák, Peter: Teórie a nástroje merania subjektívne hodnotenej kvality života, 2013 (biografické údaje)
www(Filozofická fakulta Prešovskej univerzity), cit. 10. 2. 2015 (datum narození, tituly)
Display format