Portrait
Corporation [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
See
Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. Česká společnost paliativní medicíny
Česká společnost paliativní medicíny
Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Record number
xx0147470
Persistent link
Source of Verification

Doporučené postupy nutriční péče u pacientů v onkologické paliativní péči : stanovisko pracovní skupiny pro výživu České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP / Milana Šachlová, Miroslav Tomíška, Ondřej Sláma. ()
www (Česká společnosti paliativní medicíny), cit. 7. 3. 2012 ()
Display format