Portrait
Display Documents Help
vše 13
publikace autora 13
primární autor 8
Editor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Hladíková, Andrea
Note Biographic
MUDr., Ph.D., genetička (Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice, Ostrava).
Affiliation
Oddělení lékařské genetiky (OLG), FN Ostrava; Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Affiliation
Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava
Affiliation
Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava, ČR; LF Ostravské univerzity, ČR
Affiliation
Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava; LF OU v Ostravě
Affiliation
Oddělení lékařské genetiky FN, Ostrava
Affiliation
Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava
Affiliation
Oddělení lékařské genetiky, FN, Ostrava
Record number
xx0173606
Persistent link
Source of Verification

MUDr.Andrea Hladíková, Ph.D., MUDr.Dagmar Grečmalová, Mgr.Dita Černá, MUDr.Eva Šilhánová: Nové možnosti diagnostiky příčin mentální retardace u dětí. Pediatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 6, s. 380-384. ()
www(Personální složení - Fakultní nemocnice Ostrava), cit. 6. 8. 2013 (profesní data)
Display format