Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Melatonin a léčba nespavosti / Ján Praško
Author
Praško, Ján, 1956-
Affiliation Information
Psychiatrické centrum Praha, Praha
Cited source
Remedia (Praha). 2008, roč. 18, č. 3, s. 259-264. ISSN: 0862-8947; 2336-3541 (online).
Date of issue
2008
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Call number
NLK: B 1736 ; neváz. 222 a
Record number
bmc07516466
Persistent link
MESH descriptor
benzodiazepiny (škodlivé účinky, terapeutické užití)
financování organizované
lidé
poruchy iniciace a udržování spánku (farmakoterapie)
melatonin (farmakologie, fyziologie, terapeutické užití)
poruchy cirkadiánního rytmu (spánek) (farmakoterapie)
nenasazení léčby
Genre
Parallel Title Proper
Melatonin and treatment of insomnia
Abstract
Melatonin, hormon produkovaný epifýzou v nočních hodinách, se u člověka uplatňuje jako časovač biologických rytmů a jako signál, který ohlašuje příchod spánku. Změněná úroveň sekrece a hladiny melatoninu byla zjištěna u různých psychiatrických poruch, jako je unipolární a bipolární deprese, sezonní afektivní porucha, bulimie, anorexie, panická porucha a obsedantně-kompulzivní porucha. Nízké hladiny melatoninu byly rovněž pozorovány u pacientů se schizofrenií. Se stoupajícím věkem produkce melatoninu klesá a zvyšuje se prevalence spánkových poruch, zejména nespavosti. V souvislosti s diagnostikou a terapií spánkových obtíží bývá jako dominující syndrom stále častěji popisován pocit nedostatečného osvěžení (vnímání nízké kvality spánku) a následně snížená aktivita ve dne. Melatonin může být užitečnou léčivou látkou v terapii poruch cirkadiánních rytmů, jako je syndrom změny časových pásem (jet-lag syndrome), zkracuje latenci usnutí a zároveň zlepšuje délku a kvalitu spánku. Melatonin může být rovněž využit jako krátkodobé hypnotikum u schizofrenních pacientů s nespavostí. Nízká produkce a sekrece melatoninu v noci byla prokázána u starších osob trpících nespavostí a jeho podávání se osvědčilo při léčbě spánkových obtíží u těchto pacientů. Ve srovnání s běžně předepisovanými látkami ze skupiny hypnotik, jako jsou benzodiazepiny a “Z” hypnotika (zolpidem, zopiklon), má melatonin několik klinicky významných předností, jednak nezpůsobuje ranní otupělost ani syndrom z odnětí, jednak není návykový.
English Abstract
Melatonin, the hormone produced nocturnally by the pineal gland, serves as a circadian time cue and sleep-anticipating signal in humans. Altered secretory patterns and levels of melatonin have been found in various psychiatric disorders such as unipolar and bipolar depression, seasonal affective disorder, bulimia, anorexia, panic disorder, and obsessive compulsive disorder. Low melatonin levels have also been observed in patients with schizophrenia. With age, melatonin production declines and the prevalence of sleep disorders, particularly insomnia, increases. Non-restorative sleep (perceived poor quality of sleep) and subsequently poor daytime functioning are increasiagly recognized as a leading syndrome in the diagnostic and therapeutic process of insomnia complaints. Melatonin can be a useful therapeutic agent in the treatment of circadian phase disorders such as jet lag and increases the speed of falling asleep, as well as sleep duration and quality. Melatonin may be also a useful short-acting hypnotic for schizophrenic patients with insomnia. Low nocturnal melatonin production and secretion have been reported in elderly insomniacs, and exogenous melatonin has proved effective in treating sleep disturbances in these patients. In comparison to a number of sleep-promoting agents that are usually prescribed, such as benzodiazepines and Z-drugs ( zolpidem and zopiclon belonging to the latter ones), melatonin has several advantages of clinical relevance: it does not cause either hangover or withdrawal effects and is devoid of any addictive potential.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Lit.: 46
Clipboard
Further actions