Portrait
Display Documents Help
all 7
author's publication 7
primary author 2
Person [authorized form]
Source: medvik authorities
Main Heading
Bartošová, Kateřina, 1984-
Note Biographic
PhDr., Ph.D. Narozena 26. dubna 1984Institute of Psychology ASCR v.v.i., Brno.
Affiliation
Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
Affiliation
Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences, p. r. i.
Affiliation
Katedra psychologie Pedagogické fakulty MU, Brno
Affiliation
Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Psychologický ústav FF MU v Brně
Affiliation
Psychologický ústav, AV ČR, Brno
Record number
_AN060245
Persistent link
Source of Verification

Marek Blatný, Tomáš Kepák, Irena Vlčková, Martin Jelínek, Kristína Tóthová, Milán Pilát, Alena Slezáčková, Veronika Sobotková, Kateřina Bartošová, Hana Hrstková, Jaroslav Štěrba: Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits. Čs. Psychol., 2011, roč. 55, č. 2, str. 112-125. ()
www(PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. | Masarykova univerzita) (datum narození, tituly)
Display format