Portrét
Zobrazit dokumenty Nápověda
vše 15
publikace autora 15
primární autor 7
Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Rosík, Tomáš
Biografická poznámka
MUDr. Mgr., University Hospital Motol, Department of Paediatrics, Prague.
Afiliace
Department of Pediatrics, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and University Hospital Motol, Prague
Afiliace
Pediatrická klinika – 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika
Afiliace
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika LF UK a FN Motol, Praha
Číslo záznamu
_AN059156
Persistentní link
Zdroj ověření dat

Tomáš Rosík, Tomáš Seeman: Proteinurie u pacientů po transplantaci ledviny. Aktuality v nefrologii, 2011, roč. 17, č. 1, str. 8-14. ()
Zobrazení záznamu