Portrait
Display Documents Help
vše 29
publikace autora 29
primární autor 13
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Kocourková, Jana
Note Biographic
PhDr., dětská sestra, psycholožka, vysokoškolská pedagožka, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Masarykův onkologický ústav, Brno. Publikace z oboru ošetřovatelství.
Affiliation
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha, Česká republika
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
MOÚ, Brno
Affiliation
náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků, MOÚ, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie Masarykova onkologického ústavu, Brno
Record number
xx0137161
Persistent link
Source of Verification

Kocourková J.: Využití parametrické ošetřovatelské dokumentace v řízení rizik ošetřovatelské péče. Edukační sborník, 2010, str. 230-231. ()
www(Dekubitus – indikátor kvality ošetřovatelské péče interaktivní workshop), navštíveno 1. 6. 2011 (titul, profese, pracoviště)
www(Kontakty - Vedení ústavu - Masarykův onkologický ústav), navštíveno 1. 6. 2011 (titul, profese, pracoviště)
Display format