Portrait
Display Documents Help
vše 65
publikace autora 65
primární autor 43
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Tůmová, Eva
Note Biographic
MUDr., Ph.D., internistka, endokrinoložka (III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze).
See
Motyková-Tůmová, Eva
Motyková, Eva
Affiliation
-
Affiliation
3. interní klinika 1. LF UK a VFN
Affiliation
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Centre for Preventive Cardiology, 3rd Department of Internal Medicine, General Teaching Hospital and Charles University in Prague, U Nemocnice 2, 128 08 Prague 2, Czech Republic.
Affiliation
Centrum preventiívní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum preventivní kardiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Centrum preventivní kardiologie VFN Praha
Affiliation
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika – endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum preventivní kardiologie, III. Interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika, klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika – endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika, klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Third Department of Internal Medicine, General University Hospital and 1st Medical Faculty of Charles University in Prague, Czech Republic.
Record number
xx0210915
Persistent link
Source of Verification

www(Česká lékařská komora), cit. 14. 2. 2017 (autoritní forma)
www(Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy - Efekt edukace na hladinu krevních lipidů pacientů s dyslipidemií), cit. 14. 2. 2017 (profesní data)
Češka, Richard ... [et al.]: Genetické faktory určující riziko aterotrombotických cévních příhod u nemocných bez klasických rizikových faktorů aterosklerózy a u pacientů léčených statinem / řešitelka Eva Motyková-Tůmová, Praha, 2016 (odkaz viz, změna jména)
Motyková, E.: Variabilita genu pro apolipoprotein E ovlivňuje účinnost terapie statiny. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. 5, s. 467. (odkaz viz)
Display format