Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Pokorná, Petra
Note Biographic
MUDr., Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha. Publikace v oboru.
Affiliation
Onkologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Onkologická klinika FN Motol, Praha
Affiliation
Onkologická klinika FN v Motole, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické oddělen FN Motol, Praha
Record number
xx0128400
Persistent link
Source of Verification

Kalinová Markéta, Veselá Eva, Kamarádová Kateřina, Manďáková Petra, Stránská Eliška, Břízová Helena, Augustiňáková Alena, Hilská Irena, Pokorná Petra, Kodet Roman: Komplexní diagnostika kompozitního lymfomu - kazuistika. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. S1, s. 64. ()
www(http://www.linkos.cz/odbornici/org_info/adresar.php?Pismeno=P) (celé jméno)
Display format