Portrét
Zobrazit dokumenty Nápověda
vše 29
publikace autora 29
primární autor 10
Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Stará, Veronika
Biografická poznámka
MUDr., pediatrička (Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole, Praha).
Afiliace
Department of Pediatrics 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and University Hospital Motol
Afiliace
Kardiologická ambulance, Pediatrická klinika, FN Motol, Praha
Afiliace
Novorozenecké oddělení s JIRP, Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika – 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
Afiliace
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika UK 2. LF a FNM, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrickáklinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Číslo záznamu
xx0141582
Persistentní link
Zdroj ověření dat

Stará, V.: Abstinenční syndrom novorozence a kojence a jeho léčba. Pediatrie pro praxi, 2009, roč. 10, č. 6, s. 382-384. ()
www(Pediatrická klinika fakultní nemocnice v Motole), cit. 21. 9. 2011 (profesní data)
Zobrazení záznamu