Portrait
Display Documents Help
vše 24
publikace autora 24
primární autor 12
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Tomová, Šárka
Note Biographic
PhDr., vysokoškolská pedagožka, odbornice na ošetřovatelství (Ústav ošetřovatelství 2. LF UK). Publikace v oboru.
Affiliation
Department of Nursing, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Charles University in Prague, 2nd Faculty of Medicine, Department of Nursing, Prague, Czech Republic
Affiliation
Charles University, Second Faculty of Medicine and Motol University Hospital, Institute of Nursing, Praha, Czech Republic
Affiliation
Univerzita Karlova v Prahe, 2. lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství
Affiliation
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství, Praha, Česká republika
Affiliation
Ústav ošetřopvatelství, 2. LF UK, Praha
Affiliation
Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol
Affiliation
Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol
Affiliation
Ústav ošetřovatelství, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Ústav ošetřovatelství, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Record number
xx0137337
Persistent link
Source of Verification

Tomová, Š.: Komunikace – dorozumívání, nebo porozumění? Sestra. 2009, roč. 19, č. 9, s. 26. ()
www(WHOIS Results for: PhDr. Šárka Tomová), navštíveno 6. 6. 2011 (titul, pracoviště)
Display format