Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Gerlichová, Markéta, 1969-
Note Biographic
Muzikoterapeutka, fyzioterapeutka, speciální pedagožka na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK.
Affiliation
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK
Affiliation
Muzikoterapeutka, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Record number
js20081029006
Persistent link
Source of Verification

ANL ()
Markéta Gerlichová: Muzikoterapie při rehabilitaci pacientů po poranění mozku (Arteterapie, Č. 11 (2006), s. 36-40) ()
Display format