Portrét
Zobrazit dokumenty Nápověda
vše 63
publikace autora 63
primární autor 21
Editor 1
Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Ilenčíková, Denisa, 1969-
Biografická poznámka
MUDr., Ph.D, lékařka, lékařská genetička (Lekárska fakulta UK a Národný ústav detských chorôb, Bratislava).
Viz
Weis, Denisa, 1969-
Afiliace
2. detská klinika LF UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava, SR
Afiliace
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava, SR
Afiliace
2. detská klinika LF UKo a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Afiliace
2. detská klinika LF Univ. Komenského a DFNsP, Bratislava
Afiliace
2. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
Afiliace
2. Detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava
Afiliace
2. detská klinika, LFUKo a DFNsP, Bratislava
Afiliace
2nd Department of Paediatrics, Comenius University Medical School, University Children's Hospital, Bratislava
Afiliace
Department of Oncology and Genetics, National Institute of Oncology, Bratislava, Slovakia
Afiliace
Detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Afiliace
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava; Institut lekárskej genetiky, Univerzita Jána Keplera, Linz, Rakúsko
Afiliace
Children´s University Hospital, Bratislava
Afiliace
II. Detská klinika Lekárskej fakulty UK a DFNsP, Bratislava
Afiliace
II. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Afiliace
II. Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Afiliace
II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava
Afiliace
II.detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Afiliace
Inštitút lekárskej genetiky, Univerzita Johanna Keplera, Med Camp IV, Linz, Rakúsko; Ambulancia lekárskej genetiky Detskej kliniky LF UK a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava, Slovensko
Afiliace
Inštitút lekárskej genetiky, Univerzita Johanna Keplera, Med Camp IV, Linz, Rakúsko; Ambulancia lekárskej genetiky LF UK a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava, Slovensko
Afiliace
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
Afiliace
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava, SR
Afiliace
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, 2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Afiliace
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, II. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Afiliace
Národný onkologický ústav Bratislava
Afiliace
Národný onkologický ústav, Oddelenie onkologickej genetiky
Afiliace
Národný onkologický ústav, Oddelenie onkologickej genetiky, Bratislava
Afiliace
Oddelenie genetiky nádorov NOÚ Bratislava
Afiliace
Oddělenie genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Afiliace
Oddelenie genetiky, NOÚ Bratislava
Afiliace
Oddelenie onkologickej genetiky NOU Bratislava
Afiliace
Oddelenie onkologickej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Afiliace
Oddelenie onkologickej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava, SR
Afiliace
Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ
Afiliace
Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ, Bratislava
Afiliace
Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ, Bratislava; Oddelenie lekárskej genetiky, Viedenská univerzita, Rakúsko; Katedra klinickej genetiky, SZU, Bratislava
Číslo záznamu
xx0118575
Persistentní link
Zdroj ověření dat

Ilenčíková, Denisa ... [et al.] Novel APC mutations in Czech and Slovak FAP families: clinical and genetic aspects. Bmc medical genetics, 2007, č. 8, s. 16. ()
SNK, cit. 31. 1. 2012 (autoritní forma)
Neurofibromatóza a iné syndrómy s "café au lait" makulami / autorka Denisa Weis, Praha 2020 (odkaz viz, rok a místo narození, profesní data)
www(Národný onkologický ústav) ()
Zobrazení záznamu