Portrait
Display Documents Help
vše 63
publikace autora 63
primární autor 21
Editor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Ilenčíková, Denisa, 1969-
Note Biographic
MUDr., Ph.D, lékařka, lékařská genetička (Lekárska fakulta UK a Národný ústav detských chorôb, Bratislava).
See
Weis, Denisa, 1969-
Affiliation
2. detská klinika LF UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava, SR
Affiliation
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava, SR
Affiliation
2. detská klinika LF UKo a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Affiliation
2. detská klinika LF Univ. Komenského a DFNsP, Bratislava
Affiliation
2. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
Affiliation
2. Detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava
Affiliation
2. detská klinika, LFUKo a DFNsP, Bratislava
Affiliation
2nd Department of Paediatrics, Comenius University Medical School, University Children's Hospital, Bratislava
Affiliation
Department of Oncology and Genetics, National Institute of Oncology, Bratislava, Slovakia
Affiliation
Detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Affiliation
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava; Institut lekárskej genetiky, Univerzita Jána Keplera, Linz, Rakúsko
Affiliation
Children´s University Hospital, Bratislava
Affiliation
II. Detská klinika Lekárskej fakulty UK a DFNsP, Bratislava
Affiliation
II. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Affiliation
II. Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Affiliation
II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava
Affiliation
II.detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Affiliation
Inštitút lekárskej genetiky, Univerzita Johanna Keplera, Med Camp IV, Linz, Rakúsko; Ambulancia lekárskej genetiky Detskej kliniky LF UK a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava, Slovensko
Affiliation
Inštitút lekárskej genetiky, Univerzita Johanna Keplera, Med Camp IV, Linz, Rakúsko; Ambulancia lekárskej genetiky LF UK a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava, Slovensko
Affiliation
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
Affiliation
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava, SR
Affiliation
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, 2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Affiliation
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, II. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Affiliation
Národný onkologický ústav Bratislava
Affiliation
Národný onkologický ústav, Oddelenie onkologickej genetiky
Affiliation
Národný onkologický ústav, Oddelenie onkologickej genetiky, Bratislava
Affiliation
Oddelenie genetiky nádorov NOÚ Bratislava
Affiliation
Oddělenie genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Affiliation
Oddelenie genetiky, NOÚ Bratislava
Affiliation
Oddelenie onkologickej genetiky NOU Bratislava
Affiliation
Oddelenie onkologickej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Affiliation
Oddelenie onkologickej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava, SR
Affiliation
Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ
Affiliation
Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ, Bratislava
Affiliation
Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ, Bratislava; Oddelenie lekárskej genetiky, Viedenská univerzita, Rakúsko; Katedra klinickej genetiky, SZU, Bratislava
Record number
xx0118575
Persistent link
Source of Verification

Ilenčíková, Denisa ... [et al.] Novel APC mutations in Czech and Slovak FAP families: clinical and genetic aspects. Bmc medical genetics, 2007, č. 8, s. 16. ()
SNK, cit. 31. 1. 2012 (autoritní forma)
Neurofibromatóza a iné syndrómy s "café au lait" makulami / autorka Denisa Weis, Praha 2020 (odkaz viz, rok a místo narození, profesní data)
www(Národný onkologický ústav) ()
Display format