Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Stillova choroba v dospělosti = Still's disease in adults / Kateřina Jarošová
Author
Affiliation Information
Revmatologický ústav, Praha 2, CZ
Cited source
Česká revmatologie. 2006, Roč. 14, č. 4, s. 159-163. ISSN: 1210-7905; 1805-4463 (elektronická verze).
Date of issue
2006
Language
čeština, angličtina
Country
Česko
Document type
články
Call number
NLK: B 1844 ; neváz. 803
Record number
bmc07008680
Persistent link
Parallel Title Proper
Still's disease in adults
Abstract
V práci je popsán obraz Stillovy choroby, začínající v dospělém věku. Onemocnění je svými klinickými i laboratorními projevy podobné dětské formě. Dopad nemoci na dětský organismus je však závažnější a často vede k těžkému funkčnímu postižení. Stanovení diagnózy je u obou forem obtížné a lze jej provést až po vyloučení ostatních příčin systémových projevů, jako jsou horečky, vyrážky, hepatosplenomegalie, lymfadenopatie a sérozitida. Artritida, která se může objevit kdykoli v průběhu nemoci, má různý charakter. Asi v polovině případů probíhá jako těžká, destruktivní polyartritida. Léčba Stillovy choroby spočívá především v podávání nesteroidních antirevmatik a glukokortikoidů. Z chorobu modifikujících léků je nejčastěji podáván metotrexat. U těžších forem přichází v úvahu biologická léčba a někdy i ortopedické zákroky.
English Abstract
The clinical features of Still’s disease with the onset in adult age are described in this review. With respect to the clinical and laboratory manifestations, this disease resembles its juvenile counterpart. The influence of the disease on child’s organism is more severe and often leads to serious disability. It is difficult to diagnose both forms of the disease. It usually can be diagnosed when other causes of systemic manifestations including fevers, rush, hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, and serositis are excluded. Arthritis that can occur at any time of the disease is variable. In about half of the patients, it proceeds into severe erosive polyarthritis. The treatment of Still’s disease is based on administration of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and glucocorticoids. Methotrexate, as a disease modifying drug, is used most often. In more severe cases, biologicals or surgery may be considered.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Lit. 30
Clipboard
Further actions