Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Králíčková, Pavlína
Note Biographic
MUDr. Publikace v oboru imunologie a alergologie.
Affiliation
3Ústav klinické imunologie a alergologie Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové
Affiliation
Department of Clinical Immunology and Allergology, Hradec Kralove, Medical Faculty, Charles University in Prague and University Hospital Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
FN Hradec Králové, Ústav klinické imunologie a alergologie
Affiliation
Institute of Clinical Immunology and Allergology, Medical Faculty and Faculty Hospital, Hradec Kralove, Charles University in Prague
Affiliation
Institute of Clinical Immunology and Allergology, University Hospital, Sokolska 581, 50005, Hradec Kralove, Czech Republic.
Affiliation
UK Praha, LF a FN, Ústav klinické imunologie a alergologie, Hradec Králové
Affiliation
ÚKIA FN Hradec Králové
Affiliation
ÚKIA, FN, Hradec Králové
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Hradci Králové Ústav klinické imunologie a alergologie
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ústav klinické imunologie a alergologie
Affiliation
Ústav imunologie a alergologie, FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie FN a LF UK v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Karlova Univerzita, Česká republika
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové a UK v Praze, LF v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové, LF v Hradci Králové, UK
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové, UK
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, University Hospital Hradec Králové, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Record number
xx0110369
Persistent link
Source of Verification

Pavlína Králíčková: Prediktivní a prognostické faktory u nemocných s karcinomem prsu léčených neoadjuvantní chemoterapií / spoluřešitelka grantu ()
Display format