Portrait
Display Documents Help
vše 5
publikace autora 5
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Petřvalská, Viera
Note Biographic
Bc., zdravotní sestra (vrchní sestra, Porodnicko-gynekologická klinika, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc).
Record number
xx0156344
Persistent link
Source of Verification

Petřvalská, V.: Zájem dítěte narozeného po asistované reprodukci. Praktická gynekologie, 2008, Suppl. 4, s. 293. ()
www(Fakultní nemocnice, Olomouc), cit. 30. 8. 2012 (křestní jméno, profesní data)
Display format