Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Ondriová, Iveta
Note Biographic
PhDr., PhD, slovenská odborná asistentka na Katedře ošetřovatelství Fakulty zdravotníctva, Prešov.
Affiliation
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešov
Affiliation
Fakulta zdavotníckych odborov, PU v Prešove
Affiliation
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovská univerzita, Katedra ošetrovateľstva
Affiliation
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
Affiliation
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra ošetrovateľstva
Affiliation
Fakulta zdravotníckych odborov PU
Affiliation
Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove
Affiliation
Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove, Katedra ošetrovateľstva
Affiliation
Fakulta zdravotnických odborov PU, Prešov
Affiliation
Fakulta zdravotníckych odborov PU, Prešov; Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Affiliation
Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra ošetrovateľstva, Prešovská univerzita, Prešov
Affiliation
Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove
Affiliation
Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita, Prešov
Affiliation
Fakulta zdravotníckych odborov, PU v Prešove
Affiliation
Fakulta zdravotníckych odborov, PU, Prešov
Affiliation
Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita, Prešov
Affiliation
FZ PU, Katedra ošetrovateľstva, Prešov
Affiliation
FZ PU, Prešov
Affiliation
FZO, Prešovská univerzita, Prešov
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov PU, Prešov
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov, Prešov
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva FZ PU Prešov
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva FZ PU, Prešov
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva FZO PU v Prešove
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva FZO, PU v Prešove
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva Prešovskej univerzity v Prešove
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva PU v Prešove
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva PU, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešov
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva PU, Prešov
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej Univerzity v Prešove
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov PU
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotnických odborov, Prešov
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita, Prešov
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov, PU, Prešov
Affiliation
katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva PU v Prešove
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva PU, Prešov
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita, Prešov
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva, FZ PU, Prešov
Affiliation
Katedra ošetrovateľstva, Prešovská univerzita v Prešove
Affiliation
Katedra ošetrovaterľstva Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
Affiliation
Katedra ošetřovatelství Fakulty zdravoníckych odborov PU v Prešove
Affiliation
Prešovská univerzita Fakulta zdravotníckych odborov Katedra ošetrovateľstva
Affiliation
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta zdravotníckych odborov Katedra ošetrovateľstva
Affiliation
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotnických oborov, Katedra ošetrovateľstva
Affiliation
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra ošetrovateľstva
Affiliation
Prešovská Univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra ošetřovatel´stva
Affiliation
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva
Affiliation
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov, katedra ošetrovateľstva, Prešov
Affiliation
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešov
Affiliation
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva, Prešov, Slovenská republika
Affiliation
Spojená škola A. Dubčeka, Vranov nad Topľou
Record number
xx0132237
Persistent link
Source of Verification

Ondriová, I.: Zápalové ochorenia hrtana u detí. Lékařské listy, 2008, roč. 57, č. 1, s. 29-31. ()
SNK ()
www(Katedra ošetrovateľstva | UNIPO) (tituly, pracoviště)
Display format