Portrait
Display Documents Help
vše 43
publikace autora 43
primární autor 15
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Gregar, Jan
Note Biographic
MUDr., Ph.D., internista, gastroenterolog (II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická, FN Olomouc).
Affiliation
I. interní klinika gastro-enterologická a hepatologická, FN Olomouc
Affiliation
2. Interní klinika &ndash, gastroenterologická a hepatologická LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Department of Internal Medicine II - Gastroenterology and Hepatology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine II - Gastroenterology and Hepatology, University Hospital, 779 00 Olomouc, Czech Republic and.
Affiliation
I.interní klinika--kardiologická, FN, Olomouc; Ústav farmakologie, FN a LF UP, Olomouc; II.interní klinika gastro-enterologická a hepatologická, FN, Olomouc; Ústav klinické a molekulární patologie, FN a LF UP, Olomouc
Affiliation
II. Department of Internal Medicine, University Hospital in Olomouc
Affiliation
II. interní gastro-enterologická a hepatologická klinika, FN a LF UP Olomouc
Affiliation
II. interní gastro-enterologická a hepatologická klinika, FN Olomouc
Affiliation
II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická LF UP a FN Olomouc
Affiliation
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická LF OU a FN Olomouc
Affiliation
II. interní klinika - gastroenterologická a hepatologická LF UP a FN Olomouc
Affiliation
II. interní klinika – gastroenterologická a hepatologická LF UP a FN Olomouc, Česká republika
Affiliation
II. interní klinika – gatroenterologická a hepatologická FNOL, LF UP, Olomouc
Affiliation
II. interní klinika FN a LF UP, Olomouc
Affiliation
II. interní klinika FN, Olomouc
Affiliation
II. interní klinika gastro-enterologická a hepatologická FN a LF UP v Olomouci
Affiliation
II. interní klinika LF UP a FN Olomouc
Affiliation
II. interní klinika LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
II. interní klinika UP a FN Olomouc
Affiliation
II. interní klinika, FN Olomouc
Affiliation
Klinika gastroenterologická a hepatologická, Fakultní nemocnice, Olomouc
Record number
xx0149630
Persistent link
Source of Verification

Gregar, J.: Molekulární patologie nádorů. Prekancerózy v trávicím traktu, 2012, s. 15-25. (tituly, pracoviště)
www(II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická - Fakultní nemocnice Olomouc), cit. 11. 5. 2012 (profesní údaje)
Display format