Portrét
Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Malinová, Běla
Biografická poznámka
MUDr., radiační onkoložka (Fakultní nemocnice v Motole), cit. 3. 10. 2012
Afiliace
Department of Radiation Oncology, University Hospital Motol, 2nd Faculty of Medicine, Charles University , Prague, Czech Republic
Afiliace
Department of Radiotherapy and Oncology, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Afiliace
FN Motol, Praha
Afiliace
FN v Motole, Praha
Afiliace
Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol a 2. LF UK, Praha
Afiliace
Oddělení klinické hematologie, Ústav patologie, Klinika radioterapie a onkologie FN Královské Vinohrady, Praha
Afiliace
Oddělení onkologie a radioterapie FN Motol, Praha
Afiliace
Oddělení onkologie a radioterapie FNM, Praha
Afiliace
Oddělení radioterapeuticko-onkologické pro dospělé FN Motol Praha
Afiliace
Onkologická klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
Afiliace
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole
Afiliace
Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Afiliace
Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha, Česká republika
Afiliace
Onkologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Afiliace
Onkologická klinika FN v Motole, Praha
Afiliace
Onkologická klinika, FN v Motole, 2. LF UK, Praha
Afiliace
Radioterapeuticko-onkologické odd., FN Motol, Praha
Afiliace
Radioterapeuticko-onkologické oddělení 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha
Afiliace
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FNM, Praha
Afiliace
Radioterapeuticko-onkologické oddělení, 2. LF UK a FNM, Praha
Afiliace
Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol, Praha
Afiliace
Radioterapeuticko‑onkologické oddělení, FN v Motole, Praha
Afiliace
Radioteraputické odd. FN Motol, Praha
Číslo záznamu
xx0158456
Persistentní link
Zdroj ověření dat

Malinová, B.: Závěry "Winter Glio Track Meeting" - 2008. Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. 2, s. 74-75. ()
www(Fakultní nemocnice v Motole), cit. 3. 10. 2012 (křestní jméno, profesní data)
www(Top Lékař), cit. 3. 10. 2012 (specializace)
Zobrazení záznamu