Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Malinová, Běla
Note Biographic
MUDr., radiační onkoložka (Fakultní nemocnice v Motole), cit. 3. 10. 2012
Affiliation
Department of Radiation Oncology, University Hospital Motol, 2nd Faculty of Medicine, Charles University , Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Radiotherapy and Oncology, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
FN Motol, Praha
Affiliation
FN v Motole, Praha
Affiliation
Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol a 2. LF UK, Praha
Affiliation
Oddělení klinické hematologie, Ústav patologie, Klinika radioterapie a onkologie FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Oddělení onkologie a radioterapie FN Motol, Praha
Affiliation
Oddělení onkologie a radioterapie FNM, Praha
Affiliation
Oddělení radioterapeuticko-onkologické pro dospělé FN Motol Praha
Affiliation
Onkologická klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
Affiliation
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole
Affiliation
Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha, Česká republika
Affiliation
Onkologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Onkologická klinika FN v Motole, Praha
Affiliation
Onkologická klinika, FN v Motole, 2. LF UK, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické odd., FN Motol, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické oddělení 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FNM, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické oddělení, 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko‑onkologické oddělení, FN v Motole, Praha
Affiliation
Radioteraputické odd. FN Motol, Praha
Record number
xx0158456
Persistent link
Source of Verification

Malinová, B.: Závěry "Winter Glio Track Meeting" - 2008. Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. 2, s. 74-75. ()
www(Fakultní nemocnice v Motole), cit. 3. 10. 2012 (křestní jméno, profesní data)
www(Top Lékař), cit. 3. 10. 2012 (specializace)
Display format