Portrait
Display Documents Help
vše 59
publikace autora 59
primární autor 35
Recenzent 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Gregorová, Jana
Note Biographic
PharmDr., farmaceutka, vedoucí oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce, do roku 2013 též předsedkyně České odborné společnosti klinické farmacie při České lékařské společnosti J. E. Purkyně, práce z oboru klinické farmacie.
Affiliation
ČOSKF ČLS JEP
Affiliation
Odd. klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Affiliation
Oddělení klinické farmacie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Affiliation
Oddělení klinické farmacie FN Na Bulovce
Affiliation
Oddělení klinické farmacie FN Na Bulovce, Praha
Affiliation
Oddělení klinické farmacie nemocnic Na Bulovce
Affiliation
Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce
Affiliation
Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, Praha; Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce, Praha
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha; Ústav aplikované farmacie, FaF VFU, Brno
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha; Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU Brno
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha; Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha; Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno;
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha; Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno; Ústav farmakologie 2. lékařská fakulta UK, Praha
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha; Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno; Ústav farmakologie, 2. LF UK, Praha
Affiliation
oddělení klinické farmacie, Praha
Affiliation
předsedkyně České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP
Affiliation
Ústav aplikované farmacie FaF MU, Brno; oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce, Praha
Affiliation
Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno; Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Record number
jo2013792030
Persistent link
Source of Verification

Metodika I. :práce na oddělení klinické farmacie, optimalizace farmakoterapie pacienta /[autor Jana Gregorová ; autor přílohy Kateřina Langmaierová] (autoritní forma)
www(Česká odborná společnost klinické farmacie České lékařské společnosti J. E. Purkyně), cit. 4. 11. 2013 ()
www(Nemocnice na Bulovce, oddělení klinické farmacie), cit. 4. 11. 2013 (profesní data)
Gregorová, Jana: Použití opioidů u seniorů v léčbě chronické bolesti. Farmi News (Praha). 2011, roč. 8, č. 3, s. 20-21. ()
Display format