Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Týblová, Michaela
Note Biographic
MUDr., sekundární lékařka na Neurologické klinice 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha. Zabývá se především roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Publikace v oboru.
Affiliation
-
Affiliation
Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience (T.U., D.H., M.T., E.H.).
Affiliation
Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University in Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience, Charles University in Prague, 1st Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience, Charles University in Prague, 1st Faculty of Medicine, General University Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience, Charles University in Prague, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology, General University Hospital and First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, VFN a 1. LF UK v Praze
Affiliation
Neurologická klinika, VFN a. LF UK, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze
Record number
xx0121850
Persistent link
Source of Verification

Týblová, M.: Funkční a spirometrické parametry u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní ()
www(http://www.multiplesclerosis.cz/ms_centra/praha_2/profil_michaela_tyblova.html) (profesní údaje)
Display format