Portrait
Display Documents Help
vše 66
publikace autora 66
primární autor 27
Editor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Krahulík, David
Note Biographic
MUDr., Neurochirurgická klinika, LF UP a FN, Olomouc. Publikace v oboru.
Affiliation
Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine Palacky University and University Hospital Olomouc
Affiliation
Department of Neurosurgery, University Hospital Olomouc Department of Neurology, University Hospital Olomouc
Affiliation
Department of Neurosurgery, University Hospital Olomouc and Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Czech Republic
Affiliation
LF UP a FN Olomouc: Neurochirurgická klinika
Affiliation
Neurochirugická klinika LF UP a FN v Olomouci
Affiliation
Neurochirugická klinika LF UPa FN v Olomouci
Affiliation
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty, Univerzita Palackého, Olomouc
Affiliation
Neurochirurgická klinika FN Olomouc
Affiliation
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Neurochirurgická klinika LF UP a FN v Olomouci
Affiliation
Neurochirurgická klinika LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Palackého univerzity v Olomouci
Affiliation
Neurochirurgická klinika, LF a FN Olomouc
Affiliation
Neurochirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Neurologická klinika FN Olomouc a LF UP Olomouc
Affiliation
Palacky University Medical School, Olomouc: Department of Neurosurgery
Affiliation
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, Neurochirurgická klinika
Affiliation
UP, LF a FN, Neurochirurgická klinika, Olomouc
Record number
xx0121774
Persistent link
Source of Verification

Krahulík, D.: Úskalí diagnostiky a léčby flekčně-distrakčních poranění hrudní a bederní páteře: prospektivní studie ()
Display format