Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace autora 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Procházka, Jiří
Note Biographic
Mgr., psycholog a psychoterapeut, manželský a rodinný poradce v Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje.
Record number
jo20211103915
Persistent link
Source of Verification

Duhové rodiny v systému náhradní rodinné péče (autorský kolektiv: Adéla Horáková, Karel Pavlica (ed.), Tereza Pelechová, Michal Pitoňák, Jiří Procházka, Aleš Rumpel, Radek Šoustal), 2020 (autoritní forma, biografické a profesní údaje)
Jiří Procházka: Vzdělávání manželských a rodinných poradců. Psychoterapie, 2013, roč. 7, č. 3-4, s. 231 (profesní data)
www(Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje), cit. 15. 10. 2021 (profesní údaje)
Display format