Portrait
Display Documents Help
vše 14
publikace autora 14
primární autor 5
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Bezdíčková, Ludmila
Note Biographic
MUDr., oddělení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady, Praha. Publikace v oboru.
Affiliation
Department of Clinical Hematology, Teaching Hospital Kralovske Vinohrady, Prague, Czech Republic
Affiliation
Oddělení klinické hematologie FNKV a 3. LF UK Praha
Affiliation
Oddělení klinické hematologie FNKV a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Ordinace praktických lékařů, Praha 6
Affiliation
PL Praha 6
Affiliation
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Record number
xx0121698
Persistent link
Source of Verification

Bezdíčková, L.: Fyziologické změny krevního obrazu a hemokoagulace během těhotenství. Hematologické vyšetření v těhotenství ()
Display format