Portrait
Display Documents Help
vše 5
publikace autora 5
primární autor 5
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Jančaříková, Kateřina, 1970-
Note Biographic
Narozena 5. 5. 1970 v Praze. Mgr., zabývá se zooasistencí v pedagogické praxi, pracovnice Centra environmentálního vzdělávání a výchovy, PedF UK, Katedra biologie a ekologické výchovy, Praha. Publikace v oboru. Též autorka básní.
Affiliation
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra biologie a environmentálních studií; Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Praha
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra biologie a environmentálních studií, Praha
Record number
mzk2003205866
Persistent link
Source of Verification

Její: Hledání identity, aneb, Básně pro Amálii, Leopolda, Alenu a ostatní ()
www(Katedra biologie a ekologické výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze), cit. 9. 2. 2012 (datum narození)
Display format