Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Růžičková, Olga
Note Biographic
MUDr., revmatolog (Osteocentrum, Revmatologický ústav, Praha). Publikace v oboru.
Affiliation
Institute of Rheumatology, Na Slupi 4, 128 05, Prague 2, Czech Republic. Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech republic
Affiliation
Osteocentrum, Revmatologický ústav, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF, Praha, Česká republika
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha; Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha; Revmatologická klinika, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha, ČR; Revmatologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; Revmatologická klinika, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav; 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Revmatologický ústav v Praze, Revmatologická klinika
Record number
xx0093659
Persistent link
Source of Verification

Růžičková, O.: Výhody intravenózního podávání ibandronátu ()
Display format