Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Gkalpakiotis, Spyridon
Note Biographic
MUDr., dermatolog, působí na Dermatovenerologické klinice 3. LF UK a FNKV, Praha. Publikace v oboru.
See
Gkalpakiotis, Spyros
Gikalpakiotis, S.
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Third Faculty of Medicine, Charles University and Faculty Hospital of Kralovske Vinohrady, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic. spyros@centrum.cz
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague 10, Czech Republic.
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic. spyros@centrum.cz
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 10
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LFUK a FNKV, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK v Praze
Affiliation
Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika3. LF UK a FNKV, Praha
Record number
xx0094696
Persistent link
Source of Verification

Gkalpakiotis, S.: Zkušenosti mladého dermatologa s biologickou léčbou psoriázy ()
www(FN Královské Vinohrady) ()
www(Whois adresář Univerzity Karlovy) (odkaz viz, biografické údaje)
Display format