Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Šenolt, Ladislav, 1976-
Note Biographic
Narozen 20. 2. 1976. MUDr., Ph.D., profesor Univerzity Karlovy; internista, revmatolog, zaměřuje se na biomarkery osteoartrózy a revmatoidní artritidy.
Affiliation
1. LF UK, Revmatologický ústav
Affiliation
1. LF UK, Revmatologický ústav a Klinika revmatologie
Affiliation
Center of Experimental Rheumatology and Zurich Center of Integrative Human Physiology, University Hospital Zurich, Switzerland
Affiliation
Ctr Exp Rheum, Univ Hosp Zürich, Zürich; Institute of Rheumatology, Prague
Affiliation
Department of Clinical and Experimental Rheumatology of the 1st Faculty of Medicine, Institute of Rheumatology, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Experimental and Clinical Rheumatology, Institute of Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Department of Rheumatology, 1st Medical Faculty, Charles University and Institute of Rheumatology, Prague
Affiliation
Department of Rheumatology, First Faculty of Medicine Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Charles University, Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology , Prague , Czech Republic .
Affiliation
Institute of Rheumatology and Connective Tissue Research Laboratory, Department of Rheumatology of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic. seno@revma.cz
Affiliation
Institute of Rheumatology and Department of Clinical and Experimental Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague
Affiliation
Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, Center of Experimental Rheumatology, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland and Neuro-oncology Group, Laboratory of Neural Plasticity, Department of Neuroscience and Pharmacology, Faculty of Health Sciences, Copenhagen University, Copenhagen, Denmark. senolt@revma.cz.
Affiliation
Institute of Rheumatology Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital, Prague
Affiliation
Institute of Rheumatology, Connective Tissue Research Laboratory, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Department of Experimental and Clinical Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University, Na Slupi 4, 12850 Prague 2, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Department of Experimental and Clinical Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University, Na Slupi 4, 12850 Prague 2, Czech Republic. seno@revma.cz
Affiliation
Institute of Rheumatology, Department of Experimental and Clinical Rheumatology, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Department of Experimental Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, First Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Na Slupi 4, 128 05, Prague 2, Czech Republic. senolt@revma.cz. Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic. senolt@revma.cz.
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, and Department of Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Na Slupi 4, Praha 2, 12850, Prague, Czech Republic. senolt@revma.cz.
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic; Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic; Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic; Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic; Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic; Department of Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague; Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology. Department of Experimental and Clinical Rheumatology, Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology; and Department of Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Rheumatoloy, and Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Klinika revmatologie 1. LF UK, Revmatologický ústav, Praha
Affiliation
Laboratory of Flow Cytometry, Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Laboratoř průtokové cytometrie a klinické oddělení, Revmatologický ústav a Klinika revmatologie, 1. lékařská fakulta UK, Praha, Česká republika
Affiliation
Revmatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Revmatologický ústav
Affiliation
Revmatologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Revmatologický ústav, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Experimentální laboratoř pro výzkum pojiva, Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha, Česká republika
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF, Praha, Česká republika
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha Revmatologická klinika 1. LF UK Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha, Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha; Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha; Revmatologická klinika, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Oddělení experimentální a klinické revmatologie, 1. lékařské fakulty UK v Praze, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha 2
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika revmatologie
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha, ČR
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha, ČR; Revmatologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; Revmatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; Revmatologická klinika, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha, Česká republika
Affiliation
Revmatologický ústav; 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Revmatologický ústav; Klinika revmatologie 1, LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav; Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
vedoucí redaktor 1. čísla 2. ročníku českého vydání Current Opinion in Rheumatology
Record number
xx0056558
Persistent link
Source of Verification

Šenolt, Ladislav: Intraartikulární léčba jako součást T2T strategie. Česká revmatologie 2016, roč. 24, č. 3, s. 109. ()
www(Česká lékařská komora), cit. 15. 6. 2017 (autoritní forma)
osobní sdělení (biografické údaje)
www(Prezident republiky jmenoval profesory - Pražský hrad - 24. 4. 2014), cit. 15. 6. 2017 (jmenování profesorem)
www(Revmatologický ústav), cit. 15. 6. 2017 (profesní data)
Display format