Portrait
Display Documents Help
vše 15
publikace autora 15
primární autor 13
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Geleneky, Markéta
Note Biographic
MUDr., lékařka na Klinice infekčních, tropických a parazitárních nemocí, FN Na Bulovce, Praha.
Affiliation
Infekční klinika Nemocnice Na Bulovce, Praha
Affiliation
Klinika infekčních tropických a parazitárních onemocnění 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha
Affiliation
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice N Bulovce, Praha
Affiliation
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Affiliation
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha
Affiliation
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Nemocnice Na Bulovce
Affiliation
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Affiliation
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Affiliation
Klinika infekčních, parazitárních a tropických onemocnění 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Affiliation
Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí, 3. LF UK a NNB, Praha
Record number
xx0096488
Persistent link
Source of Verification

Geleneky: Toxoplazmóza v klinické praxi - hrozba nebo mýtus? Med. Praxi, č. 5 (2008), s. 203-204. ()
Display format