Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Orel, Miroslav, 1973-
Note Biographic
Narozen 12.3.1973 v Přílepech, okr. Kroměříž. MUDr., psychiatr, práce z oboru, zejména z neurofyziologie, též vysokoškolské učebnice biologie.
Affiliation
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci; Krajská pedagogicko - psychologická poradna a ZDVPP Zlín
Affiliation
UP Olomouc
Record number
mzk2004252202
Persistent link
Source of Verification

Biologie pro psychology a pedagogy ()
osobní sdělení (biografická data)
Display format