Portrait
Display Documents Help
vše 70
publikace autora 70
primární autor 31
Editor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Brichtová, Eva, 1970-
Note Biographic
MUDr., Ph.D., odbornice v oblasti dětské neurochirurgie.
Affiliation
Department of Neurosurgery, Faculty, of Medicine, Masaryk University, St. Anne’s University Hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurosurgery, Masaryk University Medical School, St. Anne University Hospital in Brno
Affiliation
Department of Neurosurgery, St Anne‘s University Hospital, Brno
Affiliation
Faculty of Medicine, Masaryk, University, Brno
Affiliation
KDCHOT FN a LF MU Brno
Affiliation
KDCHOT FN a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno
Affiliation
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU Brno a FN Brno
Affiliation
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno
Affiliation
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Brno
Affiliation
Neurochirugické oddělení Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny a LF MU Brno
Affiliation
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU Brno
Affiliation
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
Affiliation
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Neurochirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Affiliation
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Affiliation
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Affiliation
Neurochirurgická klinika, FN u sv. Anny v Brně, LF MU, Brno, Neurochirurgická klinika, FN u sv. Anny v Brně, Brno
Affiliation
Neurochirurgické oddělení KDCHOaT LF MU a FN Brno
Affiliation
Neurochirurgické oddělení KDCHOaT LF MU a FN Brno
Affiliation
Neurochirurgické oddělení KDCHOaT LF MU a FN Brno-PDM
Affiliation
Neurochirurgické oddělení KDCHOT LF MU a FN Brno
Affiliation
Neurochirurgické oddělení Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU Brno a FN Brno
Affiliation
Neurochirurgické oddělení, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Brno
Affiliation
Neurochirurgické oddělení, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno
Affiliation
NCHK FN u sv. Anny v Brně a LF MU Brno
Record number
stk2008428646
Persistent link
Source of Verification

Brichtová, E.: Kraniocerebrální poranění v dětském věku, 2007 ()
www(Klinika dětské chirurgie, FN Brno) ()
Display format