Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Chovanec, Josef, 1959-
Note Biographic
Narozen 3. 6. 1959 v Olomouci. MUDr., Ph.D., gynekolog, onkolog (I. gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice, Brno; Oddělení gynekologické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno).
Affiliation
1st Department of Obstetrics and Gynecology, Masaryk University Brno, Brno
Affiliation
Clinic of Gynaecology and Obstetrics, University affiliated Hospital, Brno, Czech Republic
Affiliation
I. gynek.-porod. klinika LF MU Brno
Affiliation
Klinika operační onkologie Masarykova onkologického ústavu a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Klinika operační onkologie MOÚ a LF MU, Brno; Oddělení onkologické gynekologie MOÚ, Brno
Affiliation
Klinika operační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Affiliation
Klinika operační onkologie, Oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Klinika operační onkologie, Oddělení gynekologické onkologie, Masarykův onkologický ústav; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Klinika operační onkologie, oddělení gynekologické onkologie, MOÚ a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika operační onkologie, oddělení Gynekologické onkologie, MOÚ Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, Oddělení gynekologické onkologie, Brno
Affiliation
MOÚ, Brno
Affiliation
MOÚ, Klinika operační onkologie, Oddělení gynekologické onkologie
Affiliation
Odd. gyn. onkologie, MOÚ Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie Kliniky operační onkologie MOÚ, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie MOÚ Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie MOÚ, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie Masarykova onkologického ústavu, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie MOU a LF Masarykovy univerzity Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie MOU a LF Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie MOÚ a LF MU, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie MOU a LF MU; Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Oddělení Gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie MOÚ, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, Masarykův onkologický ústav Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, MOÚ Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, MOÚ, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, MOÚ, Brno; Klinika operační onkologie, MOÚ, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, MOÚ, Brno; Klinika operační onkologie, MOÚ, Brno; LF MU, Brno
Affiliation
Oddělení gynekologické onkologie, MU, Brno
Affiliation
Oddělení onkogynekologie, Masarykův onkologický ústav Brno
Record number
xx0169710
Persistent link
Source of Verification

Chovanec, J.: Bisfosfonáty v terapii kostních metastáz karcinomu prsu. Praktická gynekologie, 2007, roč. 11, č. 2, s. 77-80. (pracoviště)
www(Česká lékařská komora), cit. 13. 5. 2013 (profesní data)
Chovanec, Josef: Současný stav cílené - biologické léčby karcinomu ovaria, [Brno, 2013] (další pracoviště)
Ventruba, P. - Žáková, J. - Weinberger, V.: 120 let porodnice na Obilním trhu, Brno, 2008, s. 166-167. (datum a místo narození)
Display format