Portrait
Display Documents Help
vše 163
publikace autora 163
primární autor 55
Editor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Ravingerová, Táňa, 1951-
Note Biographic
MUDr., DrSc., vedoucí výzkumná vědecká pracovnice; lékařka, fyzioložka a patofyzioložka: zabývá se kardiovaskulární fyziologií (Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Bratislava).
See
Ravingerová, Tatjana, 1951-
Ravingerová, T., 1951-
Ravingerová, Tatiana, 1951-
Affiliation
Institute for Heart Research, Centre of Excellence of SAS, NOREG, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic
Affiliation
Institute for Heart Research, Centre of Excellence SAS NOREG, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
Affiliation
Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic
Affiliation
Institute for Heart Research, SAS, Bratislava
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovak Republic
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences and Centre of Excellence of SAS NOREG Bratislava, Slovak Republic
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences and Centre of Excellence of SAS NOREG, Bratislava, Slovak Republic
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences and Centre of Excellence of SAS, Bratislava, Slovakia
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences and Centre of Excellence SAS NOREG, Bratislava, Slovakia
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences and Centre of Excellence, SAS NOREG, Bratislava
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences and Centre of Excellence, Slovak Academy of Sciences, NO REG, Bratislava, Slovakia
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Centre of Excellence NOREG SAS, Bratislava
Affiliation
Pharmacobiochemical Laboratory, Third Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic
Affiliation
Ústav pre výskum srdca SAV a Centrum excelentnosti SAV NOREG, Bratislava
Affiliation
Ústav pre výskum srdca SAV, Centrum Excelentnosti NOREG pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v civilizačných ochoreniach, Bratislava
Affiliation
Ústav pre výzkum srdca, SAV, Bratislava
Record number
xx0248557
Persistent link
Source of Verification

Ravingerová, Táňa ... [et al.]: Remote preconditioning as a novel "conditioning" approach to repair the broken heart: potential mechanisms and clinical applications. Physiological research, 2016, roč. 65, Suppl. 1, S55-S64. ()
SNK, cit. 3. 6. 2020 (autoritní forma, rok a místo narození, odkazy viz)
www(Ústav pre výskum srdca), cit. 3. 6. 2020 (profesní data)
Display format