Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Blatný, Jan, 1970-
Note Biographic
Narozen 24. 3. 1970. MUDr., PhD., dětský hematolog (primář dětského centra Oddělení klinické hematologie FN Brno). Autor publikuje v oboru dětská hematologie a hemostazeologie.
Affiliation
4 Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracoviště FDN J. G. Mendla
Affiliation
Centrum pro trombózu a hemostázu, Dětská klinika, FN Brno
Affiliation
Centrum PSDH, Brno
Affiliation
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSARIM, ČLS JEP)
Affiliation
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Česká hematologická společnost ČLS JEP, Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy Slovenskej lekárskej spoločnosti, Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
Affiliation
Department of Clinical Haematology, University Hospital, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno
Affiliation
Department of Paediatric Haematology, CUH, Brno
Affiliation
Department of Pediatric Hematology, University Hospital Brno and Masaryk University, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatrics Hematology, Children’s University Hospital, Masaryk University, Brno
Affiliation
Fakultní nemocnice Brno, oddělení dětské hematologie
Affiliation
FN Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN Brno
Affiliation
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Česká republika
Affiliation
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno, Oddělení dětské hematologie
Affiliation
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Oddělení dětské hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie a EHCCC FN Brno a Masarykova univerzita, Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie a Komplexní hemofilické centrum Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie Dětské nemocnice FN Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie DN FN Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie DN, FN Brno a MU, Česká republika; Institut biostatistiky a analýz MU, Brno, Česká republika
Affiliation
Oddělení dětské hematologie Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie Fakultní nemocnice Brno, Centrum komplexní léčby hemofilie Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie FN Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie FN Brno a LF MU Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie FN Brno a LF MU v Brně, EB Centrum FN Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie FN Brno a Masarykova univerzita Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie FN Brno; Koordinační rada Českého národního hemofilického programu
Affiliation
Oddělení dětské hematologie FN, Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, FN a LF MU, Brno, Česká republika
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Masarykova univerzita a FN Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice, FN Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, Fakultní nemocnice Brno, Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, FN Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, FN Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, FN Brno, LF MU Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, FN Brno, PMDV
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, FN Brno; Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, FN, Brno
Affiliation
Oddělení dětské hematologie, LF MU a FN, Brno
Affiliation
Oddělení klinické biochemie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Dětská nemocnice Brno, Česká republika
Affiliation
Oddělení klinické hematologie - FN Brno, Dětská nemocnice
Affiliation
Oddělení klinické hematologie Fakultní Nemocnice Brno
Affiliation
Oddělení klinické hematologie FN Brno
Affiliation
Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracoviště Bohunice, Univerzitní centrum pro trombózu a hemostázu MU
Affiliation
Oddělení klinické hematologie FN, Brno
Affiliation
Oddělení klinické hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Dětská nemocnice, FN Brno
Affiliation
Oddělení klinické hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Dětská nemocnice, FN, Brno
Affiliation
Oddělení klinické hematologie, Dětská nemocnice, FN Brno
Affiliation
Oddělení klinické hematologie, FN Brno, Pracoviště dětské medicíny
Affiliation
Oddělení klinické hematologie, Pracoviště dětské medicíny, Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
Oddělení klinické hematologie, Pracoviště dětské medicíny, FN Brno
Affiliation
OKH FN Brno
Affiliation
OKH FN Brno, Centrum pro trombózu a hemostázu
Affiliation
OKH PDM
Affiliation
primář Oddělení dětské hematologie, FN Brno
Record number
xx0034546
Persistent link
Source of Verification

Blatný, J.: Rizikové faktory vážných komplikací spojených s centrálními žilními katétry (CŽK) u dětí léčených pro maligní onemocnění ()
osobní sdělení (datum narození)
Display format