Portrait
Display Documents Help
vše 72
publikace autora 72
primární autor 3
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Mlček, Mikuláš
Note Biographic
MUDr., PhD., fyziolog, odborný asistent Fyziologického ústavu 1. LF UK v Praze.
Affiliation
-
Affiliation
Department of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague
Affiliation
Department of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav 1. LF UK Praha
Affiliation
Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav 1.LF UK v Praze
Affiliation
Fyziologický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzity Karlovy v Praze, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav, 1. LF UK Praha
Affiliation
Fyziologický ústav, 1. LF UK v Praze
Affiliation
Fyziologický ústav, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Charles University, First Faculty of Medicine, Institute of Physiology, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Nemocnice Na Homolce; Fyziologický ústav LF 1 UK, Praha
Record number
xx0106453
Persistent link
Source of Verification

Mlček: Význam matematického modelu elektrického pole srdce pro interpretaci experimentálně získaných dat. Čas. Lék. čes., roč. 143, č. 9 (2004), s. 608-613. ()
www(WHOIS Results for: MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.) ()
Display format