Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Kuriščák, Eduard
Note Biographic
MUDr., PhD., fyziolog (Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze).
Record number
xx0107553
Persistent link
Source of Verification

Kuriščák: Vplyv membránového šumu a synaptickej nespoľahlivosti na časovú precíznosť neuronálnej odpovede. Čs. Fyziol., roč. 52, č. 2 (2003), s. 92-93. ()
Display format